Top
gothess Home Page
follow
facebook twiter
Γιορτάζουν σήμερα: Ανδρέας Ανδριανή

Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.4

ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14-8-2020

Κρούσματα καταρροϊκού πυρετού στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κρούσματα καταρροϊκού πυρετού στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία
fontsize

Ανακοίνωση σχετικά με την εξέλιξη του καταρροϊκού πυρετού στη χώρα μας εξέδωσε το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια του προηγούμενου δελτίου τύπου της υπηρεσίας μας και με βάση την υπ’ αριθ. 1854/224667/12-08-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), σας ενημερώνουμε ότι έχουν εμφανιστεί στην ηπειρωτική Ελλάδα 18 εστίες καταρροϊκού πυρετού, σε σύντομο χρονικό διάστημα από 30-07-2020 έως 11-08-2020, εκ των οποίων μία (1) αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τρεις (3) στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, εννιά (9) στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, δύο (2) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, και τρεις (3) στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Παρακαλούμε για την αυξημένη επαγρύπνηση όλων των εμπλεκόμενων στην εκτροφή και διακίνηση ευαίσθητων στη νόσο ειδών ζώων (κτηνοτρόφοι, μεταφορείς, έμποροι ζώντων ζώων).

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, έχουν ληφθεί τα οριζόμενα μέτρα στις μολυσμένες εκτροφές και έχουν οριοθετηθεί οι ζώνες ελέγχου-προστασίας και επιτήρησης γύρω από αυτές.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι ζώνες προστασίας (ακτίνας 100 km) γύρω από τα θετικά κρούσματα που εντοπίζονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία περιλαμβάνουν τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, και Χαλκιδικής, ενώ οι ζώνες επιτήρησης (ακτίνας 50 km σε επέκταση της ζώνης προστασίας) περιλαμβάνουν τμήματα όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής).

Σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις ευαίσθητων στη νόσο ειδών ζώων (πρόβατα, αιγοειδή, βοοειδή), ισχύουν τα εξής:

α) Στη ζώνη ελέγχου (ακτίνας 20 km από την μολυσμένη εκτροφή) απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση για 21 ημέρες, με εξαίρεση εκείνη για άμεση σφαγή εντός της ζώνης ελέγχου (ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης στην ακτίνα των 20χλμ, στην πλησιέστερη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση εντός της ζώνης προστασίας) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής (1804/215861/04.08.2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ).

β) Οι μετακινήσεις ζώων εντός της ίδιας ζώνης, π.χ. προστασίας αλλά πέραν της ζώνης ελέγχου (δηλαδή στα 20-100 km από τη μολυσμένη εκτροφή) ή επιτήρησης (50 km πέραν της ζώνης προστασίας), όπου κυκλοφορεί ο ίδιος ή οι ίδιοι ορότυποι του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου μπορεί να επιτραπούν από την αρμόδια αρχή, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν δεν εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα καταρροϊκού πυρετού του προβάτου κατά την ημέρα της μεταφοράς (άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1266/2007).

γ) Απαγορεύεται η έξοδος ζώων από τη ζώνη προστασίας (ακτίνα 100 km-εντός της οποίας βρίσκεται και η παραπάνω οριζόμενη ζώνη ελέγχου-) και τη ζώνη επιτήρησης (επεκτείνεται 50 χιλιόμετρα από τα όρια της ζώνης προστασίας). «Ωστόσο, οι μετακινήσεις ζώων από τη ζώνη προστασίας στη ζώνη επιτήρησης επιτρέπονται εφόσον:

- τα ζώα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, του Κανονισμού (ΕΚ)1266/2007 της Επιτροπής,

- τα ζώα ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες υγειονομικές εγγυήσεις με βάση θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου και της προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, που απαιτούνται από την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού, πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων ή

- τα ζώα προορίζονται για άμεση σφαγή» (σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Κανονισμό και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΑΤ).

Επαναλαμβάνεται ότι για τη διαμετακόμιση των ζώων είναι απαραίτητα τα κάτωθι:

• Τα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν να έχουν εξετασθεί κλινικά και να μην εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου κατά την ημέρα της μεταφοράς.

• Στο προς σφαγή ζώα, πριν τη μετακίνησή τους στο σφαγείο να έχει εφαρμοσθεί κατάλληλο εντομοαπωθητικό σκεύασμα (επιλέγονται κατάλληλα σκευάσματα σε ότι αφορά το χρόνο αναμονής για τα ζωικά προϊόντα).

· Η αρμόδια αρχή στον τόπο αποστολής κοινοποιεί τη σκοπούμενη μετακίνηση των ζώων στην αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη φόρτωση των ζώων.

• Η μετακίνηση πραγματοποιείται μετά από επαρκή εφαρμογή κατάλληλων εντομοαπωθητικών ή/και εντομοκτόνων (αφού προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση) στα μέσα με τα οποία μεταφέρονται τα ζώα.

«Η Κεντρική Αρμόδια Αρχή διερευνά το ενδεχόμενο πραγματοποίησης εμβολιασμού ζώων ειδών ευαίσθητων στη νόσο για τον ορότυπο 4, στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, προκειμένου να θωρακιστεί η υγεία του εγχώριου ζωικού κεφαλαίου και εξετάζει συνεχώς τα προς εφαρμογή μέτρα, με βάση την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης του νοσήματος».

Επισυνάπτεται χάρτης με το 1ο κρούσμα Καταρροϊκού Πυρετού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (με τις ζώνες- 3 κύκλοι), αποτυπωμένο στο Google Earth.ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καστοριά: Αναβάλλονται οι εξετάσεις για τους ραδιοερασιτέχνες
Καστοριά: Αναβάλλονται οι εξετάσεις για τους ραδιοερασιτέχνες

Λόγω των μέτρων για την αποφυγή του κορονοϊού

30-11-2020

H Περιφέρεια K.M. στο 1o Web Greek gastronomy workshop 2020
H Περιφέρεια K.M. στο 1o Web Greek gastronomy workshop 2020

Για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα

30-11-2020

Ροδόπη: «Σε παρακαλώ κόψε το ρεύμα σε μια ώρα, τώρα κάνει μάθημα το παιδί μου!»
Ροδόπη: «Σε παρακαλώ κόψε το ρεύμα σε μια ώρα, τώρα κάνει μάθημα το παιδί μου!»

Η Ελλάδα εν καιρώ πανδημίας και κοινωνικού κράτους

27-11-2020

Κοζάνη: Προσλήψεις  μέσω ΑΣΕΠ στη  ΔΕΗ
Κοζάνη: Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στη ΔΕΗ

Για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

27-11-2020

Τσίπρας: Τραγική και εκτός ελέγχου η κατάσταση στο νοσοκομείο της Δράμας
Τσίπρας: Τραγική και εκτός ελέγχου η κατάσταση στο νοσοκομείο της Δράμας

Το «ευχαριστώ» προς τους υγειονομικούς θα πρέπει να γίνει έμπρακτο..

27-11-2020

Σέρρες: Σύσκεψη στο Διοικητήριο για την εξέλιξη της πανδημίας covid-19
Σέρρες: Σύσκεψη στο Διοικητήριο για την εξέλιξη της πανδημίας covid-19

Mε τη συμμετοχή του Διοικητή της Εθνικης Αρχής Διαφάνειας

27-11-2020

Προσάραξη πλοίου στην Κεραμωτή Καβάλας
Προσάραξη πλοίου στην Κεραμωτή Καβάλας

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός

27-11-2020

Στη Δράμα ο Αλέξης Τσίπρας
Στη Δράμα ο Αλέξης Τσίπρας

Θα επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο - σύσκεψη με φορείς της πόλης

27-11-2020


Πρωτοβουλία   Καράογλου για την καταγραφή των επιπτώσεων της πανδημίας στη Βόρεια Ελλάδα
Πρωτοβουλία Καράογλου για την καταγραφή των επιπτώσεων της πανδημίας στη Βόρεια Ελλάδα

Ενημερώθηκε για τα κρούσματα που καταγράφονται στην περιοχή και τις επιπτώσεις του κορωνοϊού

25-11-2020


goTHESS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ NEA

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΥ