Top
gothess Home Page
follow
facebook twiter

Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14.4
ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23-2-2021

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Ξάνθης

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Ξάνθης
fontsize

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τριών (23) ατόμων προς κάλυψη των επειγουσών αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Και Ποιότητας Ζωής, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (κατεβάστε την πατώντας εδώ!) πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  • Αντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους (όπου απαιτείται).Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας (όπου απαιτείται)
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ χρόνου ανεργίας (όταν υπάρχει)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα έως τις 25-02-2021 και ώρα 15.00 μ.μ., λόγω του κατεπείγοντος ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: . Αν αυτό δεν είναι εφικτό, καλούνται να τα υποβάλουν στο Δημαρχείο Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας 67132 Ξάνθη, σε κλειστό φάκελο, εντός της ίδιας προθεσμίας και ώρας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

2

1.     Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας.

2.     Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριου τίτλου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

3.     Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ Κατηγορίας

4.     Κάρτα Οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος)

5.     Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ΄ Κατηγορίας τουλάχιστον ενός (-1-) έτους.

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1.     Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας,

2.     Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,

3.     Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ' Κατηγορίας.

4.     Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος)

5.     Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ' Κατηγορίας τουλάχιστον ενός (-1-) έτους.

  B' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1.     Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας,

2.     Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω Επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου,

3.     Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ' Κατηγορίας.

4.     Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος)

5.     Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ' Κατηγορίας τουλάχιστον ενός (-1-) έτους

Σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων οχημάτων, αυτά διαθέτουν υδραυλικό γερανό αποκομιδής υπόγειων κάδων απορριμματοφόρων (τύπου V.KRAN V3) ανυψωτικής ισχύος 500kg, και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η κατοχή άδειας χειριστή μηχανήματος έργου. Οι πέντε (5) οδηγοί που θα απασχοληθούν στα απορριμματοφόρα τα οποία διαθέτουν υδραυλικό γερανό αποκομιδής υπόγειων κάδων, θα εκπαιδευτούν από την υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.3850/2010 και εφόσον αυτή ολοκληρωθεί θα γίνει η σχετική ανάθεση οδήγησης του αντίστοιχου απορριμματοφόρου.

οκτώ (8)  μήνες

3

τέσσερεις (4) μήνες

  

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

15

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ. 7 εδ. δ’ του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97)

τέσσερεις (4) μήνες

3

οκτώ (8) μήνες

 

Αξιολογήστε το άρθρο


ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Διαδικτυακή Συναυλία 50 καλλιτεχνών της Βέροιας για δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας
Διαδικτυακή Συναυλία 50 καλλιτεχνών της Βέροιας για δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Η Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Μαρτίου

Συνελήφθη   μέλος διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών
Συνελήφθη μέλος διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών

Έκρυβε 50 κιλά ηρωίνη κάτω από πατίνι

Δυτική Μακεδονία: Ενημέρωση για την πανδημία COVID-19
Δυτική Μακεδονία: Ενημέρωση για την πανδημία COVID-19

Ισχυρή σύσταση στους κατοίκους της Κοζάνης

Δωρεάν  rapid test στην Ξάνθη από 1 έως 4 Μαρτίου
Δωρεάν rapid test στην Ξάνθη από 1 έως 4 Μαρτίου

Στην Πλατεία Δημοκρατίας έξω από το Δημαρχείο


Events
Η ατζέντα της ημέρας

Ο,τι συμβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα το βρεις εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ NEA

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΥ

© 2001-2021 goTHESS.gr
Το goTHESS.gr είναι Οδηγός Πόλης Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα καλύπτει και τα σημαντικότερα ειδησεογραφικά θέματα της ελληνικής επικαιρότητας