Top
gothess Home Page
follow
facebook twiter
Γιορτάζουν σήμερα: Ελενος Λένος Αμφιλόχιος Αμφιλοχία

Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10.4

ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6-8-2020

Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Β΄περιόδου 2020

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Β΄περιόδου 2020
fontsize
Εχει λήξει στις: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Β’ περιόδου 2020 θα διεξαχθούν στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, στον 1ο όροφο, με ώρα έναρξης τις 9.00 το πρωί.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 8.30 έως τις 14.00.

Έκτακτες υγειονομικές οδηγίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούννα καταθέσουν αιτήσεις για τις εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών παρακαλούνται προηγουμένως να επικοινωνούν με τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης Άγγελο Πόπτσια, στο τηλέφωνο 2310 789 397, από τις 7 έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2020, για να κλείσουν ραντεβού για την κατάθεση της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στο χώρο εντός των γραφείων της υπηρεσίας.

Η χρήση μάσκας κατά την είσοδο στα γραφεία είναι υποχρεωτική και η χρήση γαντιών προαιρετική. Επίσης, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική την ημέρα των εξετάσεων και στην αίθουσα εξέτασης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εξετάσεις

1. Αίτηση στην οποία δηλώνει την κατηγορία που επιθυμεί να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1» ή «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ» (χορηγείται από την υπηρεσία),

2. Ηλεκτρονικό Παράβολο 26 € (e-παράβολο στον κωδ. 5113), ή το παλιό παράβολο από ΔΟΥ (στον ΚΑΕ 3741), για όσες ΔΟΥ εκδίδουν ακόμη τέτοια παράβολα,

3. Αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή βιβλιάριο υγείας, ή άδεια οδήγησης (σε περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους και την μόνιμη διαμονή τους), μαζί με τις ανάλογες κατά περίπτωση φωτοτυπίες,

4. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία), στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: α) δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή αμετάκλητα προηγούμενη άδεια ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου και β) ο τόπος μονίμου κατοικίας,

5. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου,

6.       Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 6 € (σχετικά στις παρατηρήσεις),

7.       Αποδεικτικό απολυτηρίου τουλάχιστον δημοτικού σχολείου (φωτοτυπία),

8.       Φάκελος από χαρτόνι με αυτιά χωρίς λάστιχο (προμήθεια από βιβλιοπωλείο ή από το κυλικείο της υπηρεσίας στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου της Διεύθυνσης).

Ιδιαιτερότητες

1.       Σε περίπτωση ανηλίκου υποψηφίου, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου (ο ανήλικος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος δημοτικού σχολείου).

2.       Για την περίπτωση απαλλαγής από τη γραπτή εξέταση στο κεφάλαιο Α΄ «Τεχνικά Θέματα» απαιτείται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών αλλοδαπής, κατεύθυνσης ηλεκτρονικής, ή ηλεκτρολογίας, ή τηλεπικοινωνιών (κατατίθεται στην υπηρεσία επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

3.       Τα Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό 67% και άνω πληρώνουν το 50% του e παραβόλου των 26 € (υπάρχει ειδική επιλογή στην εφαρμογή).

Παρατηρήσεις

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους, ή από άλλα  εξουσιοδοτημένα  από αυτούς πρόσωπα, αποκλειστικά στην υπηρεσία μας και τον υπάλληλό μας κ. Άγγελο Πόπτσια, ή σε περίπτωση απουσίας του στον αναπληρωτή του. Υποβολή των αιτήσεων και των συνοδευτικών τους δικαιολογητικών με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, (π.χ. ταχυδρομικά, ή μέσω ΚΕΠ, ή μέσω άλλων υπηρεσιών κ.λ.π.,) δε γίνεται δεκτή και καθιστά την υποψηφιότητα του ενδιαφερομένου αυτόματα άκυρη, σε κάθε περίπτωση.

2. Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση - εξουσιοδότηση και την υπεύθυνη δήλωση, από την αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

3. Το ανταποδοτικό τέλος των 6 ευρώ κατατίθεται αποκλειστικά στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό 6215-030024-719, με καταχωρημένο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ραδιοερασιτέχνη στο αποδεικτικό πληρωμής.

4. Η αίτηση υπάρχει και στο site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=167&docid=519

5. Η ύλη των εξετάσεων και σχετικά θέματα υπάρχουν και στο site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=167&docid=539

6. Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή βιβλιάριο υγείας, ή άδεια οδήγησης (σε περίπτωση αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, άδεια παραμονής)

7. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις, εφ’ όσον επιθυμούν, μπορούν στη συνέχεια να καταθέσουν δικαιολογητικά για έκδοση άδειας ραδιοερασιτέχνη και για χορήγηση διακριτικών κλήσης.

Η αίτηση με τα ανάλογα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας ραδιοερασιτέχνη είναι διαθέσιμη  και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=167&docid=539

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2310 789 397.
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία στη Χ.Α.Ν.Θ.
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία στη Χ.Α.Ν.Θ.

Εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης, η αιμοδοσία θα επαναληφθεί το ερχόμενο Σάββατο 28 Νοεμβρίου

23-11-2020Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σταδιοδρομίας για γονείς, μαθητές και εργαζόμενους
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σταδιοδρομίας για γονείς, μαθητές και εργαζόμενους

Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διαδικτυακά

22-11-2020

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Ωραιοκάστρου
Αιτήσεις για το Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Ωραιοκάστρου

Οι υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν και αφορούν ανθρώπους που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις

20-11-2020

Θέρμη: Μέσω διαδικτύου τα μαθήματα σε δημοτικό ωδείο, σχολή χορού και πολιτιστικά τμήματα
Θέρμη: Μέσω διαδικτύου τα μαθήματα σε δημοτικό ωδείο, σχολή χορού και πολιτιστικά τμήματα

Σύντομα οι υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης πρόκειται να αναβαθμιστούν μέσα από μία νέα πιο δυναμική πλατφόρμα

20-11-2020SOCIAL PLATE: Σε κοινωνικούς φορείς βρώσιμα οπωροκηπευτικά
SOCIAL PLATE: Σε κοινωνικούς φορείς βρώσιμα οπωροκηπευτικά

Με κοινωνική συμμετοχική χρηματοδότηση το κόστος λειτουργίας του προγράμματος

20-11-2020


goTHESS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ NEA

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΥ