Top
gothess Home Page
follow
facebook twiter
Γιορτάζουν σήμερα: Ασκληπιός
ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20-8-2019

Σφαλιάρα από τον Δήμαρχο Παύλου Μελά στον ανιστόρητο Παναγιωτόπουλο

Μολών λαβέ..

Σφαλιάρα από τον Δήμαρχο Παύλου Μελά στον ανιστόρητο Παναγιωτόπουλο
Ο Υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος
fontsize

Μπορεί για τον ανιστόρητο Υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο το στρατόπεδο του Καρατάσιου να είναι ένα ακόμη "λαχταριστό" περιουσιακό φιλέτο, αλλά οι πάντες στην δυτική Θεσσαλονίκη γνωρίζουν τι ήταν το νεκρό στρατόπεδο πριν από λίγα χρόνια και πώς έχει ζωντανέψει μετά από τις παρεμβάσεις του τοπικού Δήμου Παύλου Μελά. Πλήθος εκδηλώσεων πραγματοποιούνται όλο το χρόνο στους χώρους του άλλοτε ερειπίου ενώ αποτελεί και έναν πνεύμονα πρασίνου μοναδικό για την περιοχή. Και αυτά δεν έγιναν από κανέναν Παναγιωτόπουλο. Ο,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις πρωτοβουλίες του Δήμου. Επόμενο είναι, ο υπουργός να εισπράξει την απάντηση που του αξίζει από τον Δήμαρχο Παύλου Μελά.

Αναλυτικά η επιστολή του δημάρχου Παύλου Μελά:

“Με το παραπάνω σχετικό απαντητικό έγγραφό σας, απορρίπτονται οι προτάσεις του Δήμου μας για παραχώρηση της έκτασης και αξιοποίησή του με κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις και καλούμαστε να συναινέσουμε σε μια αδιευκρίνιστου χαρακτήρα «αξιοποίηση» του «ακινήτου».

Υπενθυμίζουμε αρχικά ότι η ιδιοκτησία της γης του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου (ΑΚ 11978 ανταλλάξιμο κτήμα) διεκδικείται τόσο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και από το Υπουργείο Οικονομίας. Παράλληλα ο δήμος Παύλου Μελά έχει αναπτύξει, τα τελευταία 15 χρόνια, κοινόχρηστες και κοινωφελείς υποδομές και χρήσεις σε τμήμα της έκτασης 120 περίπου στρεμμάτων (βλ. σχετικά το υπ.αριθμ.πρωτ. 49377/19-09-2017 έγγραφο μας).

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου του οποίου η πλούσια σε πράσινο, ελεύθερη έκτασή έχει εκκενωθεί από τις στρατιωτικές χρήσεις και δραστηριότητες εδώ και δεκαπέντε χρόνια (από το 2003), αποτελούσε ένα από τα 46 άμεσα αποδεσμευόμενα στρατόπεδα που θα παραχωρούνταν στην τοπική αυτοδιοίκηση προς αξιοποίηση σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Στρατηγικής Αναδιάταξης Στρατοπέδων που συντάχθηκε με την συνεργασία ΥΕΑ – ΥΠΕΧΩΔΕ το 1999.

Στα είκοσι χρόνια που μεσολάβησαν έως σήμερα, η διεκδίκηση του συγκεκριμένου χώρου παρέμεινε ένα πάγιο αίτημα μας και ειδικά από την στιγμή που η συγκεκριμένη γη θα μπορούσε να καλύψει τα μεγάλα ελλείμματα του κοινόχρηστου χώρου της πόλης μας και να προσθέσει κρίσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις πολιτικές της βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελεί στόχο όλων των επιπέδων διοίκησης.

Ακολουθώντας αυτές τις πάγιες πεποιθήσεις, με τη συνέργεια των πολιτών μας και την ομόφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε, ούτε να επιτρέψουμε, οποιαδήποτε πρόταση παρεκκλίνει (ως προς τα αναπτυξιακά της χαρακτηριστικά) με την εν θεσμική ισχύ απόφασή μας για κατοχύρωση κατ’ ελάχιστο του 75% πρασίνου επί του συνόλου της διαθέσιμης γης (όπως αυτή ενσωματώνεται στο υπό ολοκλήρωση ΓΠΣ Πολίχνης).

Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται επίσης ότι δεν υφίστανται δείγματα αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά του οποίου η παραχώρηση ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2017. Σας ενημερώνουμε ότι από τότε και έως σήμερα έχουν γίνει τα εξής:

- Ολοκληρώθηκε το «Στρατηγικό σχέδιο μετατροπής του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά σε χώρο πρασίνου μητροπολιτικής εμβέλειας» μετά από εξάμηνη διαβούλευση δια μέσω της οποίας ενσωματώσαμε στον σχεδιασμό τις απόψεις των φορέων της πόλης μας.

- Προετοιμάζετε εντατικά και βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης η μεταβίβαση στο ΤΕΘΑ και κατά κυριότητα, 83 διαμερισμάτων εκ της περιουσίας μας και εις αντάλλαγμα της έκτασης του πρώην στρατοπέδου.

- Εκπονήθηκε η μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά (ΜΠΠΜ) και αναμένεται να συζητηθεί κατά προτεραιότητα από το Δημοτικό Συμβούλιο της νέας δημοτικής περιόδου.

- Εκπονήθηκε η μελέτη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και προεγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠ.ΕΝ

- Εκπονήθηκε η μελέτη «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του ΜΠΠΜ» (περιλαμβάνει τοπογραφική, αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ, πρασίνου, γεωτρήσεων σε επίπεδο οριστικής και τευχών δημοπράτησης) που προωθήθηκε προς έγκριση σε διάφορους εμπλεκόμενους φορείς οπότε και εξασφαλίστηκαν 17 αδειοδοτήσεις του αντίστοιχου έργου.

- Υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης σε σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εκδόθηκε τελικά η υπ.αριθμ. 3386/11-06-2019 απόφαση (ΑΔΑ 66Η27ΛΛ-3ΚΨ) για ένταξη προς χρηματοδότηση έργου προϋπολογισμού 19.906.013,38 ευρώ. Στο έργο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι βασικές εργασίες μετατροπής του περιβάλλοντα χώρου του στρατοπέδου σε μητροπολιτικό πάρκο. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022.

- Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ περίπου για υποστήριξη των μελετών αποκατάστασης και επανάχρησης του διατηρητέου κτίσματος στρατωνισμού με διακριτικό τίτλο Α2, εμβαδού 3.700 τ.μ., οπότε και επιδιώκεται εντατικά η ολοκλήρωση ωρίμανσης έργου με τίτλο «Δημιουργική επανάχρηση κτηρίου στρατωνισμού και μητροπολιτικού πάρκου (πρώην στρατοπέδου) Παύλου Μελά».

- Υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης και εκδόθηκε τελικά η υπ.αριθμ. 7500/2530/Α3/19-11-2018 απόφαση για ένταξη προς χρηματοδότηση του έργου «Δημιουργική επανάχρηση κτηρίου στρατωνισμού και μητροπολιτικού πάρκου (πρώην στρατοπέδου) Παύλου Μελά» συνολικού ύψους 2.500.000 ευρώ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022.

- Προωθούνται εντατικά διάφορες άλλες διοικητικές ενέργειες για επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού (εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας του ΜΠΠΜ, υποβολή άλλων προτάσεων χρηματοδότησης κλπ.)

Από τη συνοπτική λίστα των παραπάνω γίνεται καταφανής η σοβαρότητα, η συνέπεια και η εντατικότητα με την οποία επιδιώκουμε την αξιοποίηση του χώρου προς το δημόσιο όφελος των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Υπό αυτά τα δεδομένα – που είναι ήδη ευρύτατα γνωστά στο κοινό της πόλης μας – απορρίπτουμε τον σχετικό σχολιασμό σας ως παντελώς άστοχο.”

Σχετικά άρθρα:


ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εργασίες συντήρησης στην Παλαιά Εθνική Οδό  Θεσσαλονίκης-Ευζώνων
Εργασίες συντήρησης στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ευζώνων

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

26-2-2020

Ψυχραιμία.. η απάντηση στο κρούσμα κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη
Ψυχραιμία.. η απάντηση στο κρούσμα κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

26-2-2020Βάζουν λουκέτο σε καταστήματα ΕΛΤΑ
Βάζουν λουκέτο σε καταστήματα ΕΛΤΑ

Αντίδραση από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών

25-2-2020


Πυρήνες πρασίνου σε οχτώ Δήμους της Θεσσαλονίκης
Πυρήνες πρασίνου σε οχτώ Δήμους της Θεσσαλονίκης

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

24-2-2020

Απεργούν οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Απεργούν οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης

Θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας

24-2-2020

Παραδόθηκε ο ντελιβεράς που σκότωσε τον εργοδότη του
Παραδόθηκε ο ντελιβεράς που σκότωσε τον εργοδότη του

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης

24-2-2020goTHESS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ NEA

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΥ