Top
follow
facebooktwiter
ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΤΖΕΝΤΑ
/Τοπικά Νέα/
27-9-2019

Η Περιφέρεια αναβαθμίζει ψηφιακά πέντε Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων

Η Περιφέρεια   αναβαθμίζει ψηφιακά πέντε Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
fontsize

Στην ψηφιακή αναβάθμιση πέντε Δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, η Περιφέρεια αναβαθμίζει ψηφιακά τους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Νεάπολης – Συκεών και Παύλου Μελά.

«Με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζουμε ψηφιακά τους Δήμους, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία, να αποκτήσουν οι υπηρεσίες τους σύγχρονα συστήματα και κυρίως να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών στις συναλλαγές τους με τους Δήμους. Με τη συνδρομή της Περιφέρειας οι πέντε Δήμοι θα αποκτήσουν εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα, θα ψηφιοποιήσουν πολύτιμα αρχεία και θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες διαδικτυακές πύλες, μέσω των οποίων θα εξυπηρετούνται αιτήματα των δημοτών και των επιχειρήσεων», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.


Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις ανά Δήμο είναι οι εξής:

-Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης:

«Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων Δήμου και χωρικά ενεργοποιημένοι μηχανισμοί εύρεσης – διάθεσης δεδομένων»: Στόχος είναι η δημιουργία ολοκληρωμένης διαδικτυακής πύλης (portal), που θα εξυπηρετεί την καθημερινότητα των δημοτών. Οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης σε μια σειρά συναλλαγών τους με τον Δήμο, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στα δημοτικά καταστήματα, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, η ταλαιπωρία των πολιτών και η σπατάλη εργατοωρών. Το portal θα ενσωματωθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και θα επικοινωνεί αμφίδρομα με τις υφιστάμενες εφαρμογές. Θα δοθεί στους δημότες η δυνατότητα να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για αιτήματά τους, που επίσης θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά και αυτά με αυτοματοποιημένες διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Αυτές με τη σειρά τους θα ενημερώνουν το σύστημα για την κατάσταση των αιτημάτων και έτσι οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων που υπέβαλαν. Αντίστοιχες υπηρεσίες θα παρέχονται και προς τις επιχειρήσεις του Δήμου με πιστοποίηση μέσω Taxisnet.

-Δήμος Θεσσαλονίκης:

«Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων Δήμου και χωρικά ενεργοποιημένοι μηχανισμοί εύρεσης – διάθεσης δεδομένων»: Πρόκειται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) του Δήμου (λειτουργεί από το 2008), με τελικό στόχο η πόλη να μετατραπεί σε ενιαία, ανοιχτή και συμμετοχική πλατφόρμα, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Με την ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία του νέου συστήματος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αναδείξει νέες και «έξυπνες» ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερες ομάδες δημοτών να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ασφαλέστερα, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της συμμετοχικής και ανοιχτής διακυβέρνησης. Επίσης, το νέο σύστημα θα συμβάλλει στη βελτίωση του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα έχει τη δυνατότητα να μετρά, να καταγράφει, να συνδέσει και να διαχειριστεί όλα τα βασικά αστικά συστήματα, μέχρι και μια μεγάλη ποικιλία συγκεκριμένων εφαρμογών, που βελτιστοποιούν σειρά δράσεων, δραστηριοτήτων, χώρων κτλ., από χώρους στάθμευσης, μέχρι λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

-Δήμος Καλαμαριάς:

«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και επιχειρήσεων με χρήση συστήματος διαχείρισης ροών εργασιών»: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα εξυπηρέτησης των δημοτών και των επιχειρήσεων του Δήμου Καλαμαριάς, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα κάνουν χρήση ενός συστήματος διαχείρισης ροών εργασιών και ηλεκτρονικών υπογραφών με διαλειτουργικότητα με τις υφιστάμενες εφαρμογές του Δήμου. Με το νέο σύστημα ο Δήμος θα μπορεί να παρέχει πραγματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες θα υποκαθιστούν τη μετάβαση του δημότη ή του ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης στις υπηρεσίες του Δήμου. Αναμένεται έτσι να βελτιωθεί σημαντικά ο βαθμός εξυπηρέτησης των πολιτών. Οι ψηφιακές υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, όπου με τη χρήση των κωδικών Taxisnet οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις και να παίρνουν πρωτόκολλο και οι αιτήσεις τους θα δρομολογούνται αυτοματοποιημένα στα αρμόδια τμήματα. Με το ίδιο σύστημα θα γίνουν δυνατές ηλεκτρονικές πληρωμές συγκεκριμένων υποχρεώσεων προς το Δήμο, αναζήτηση οφειλών (ΤΑΠ, Δημοτικά τέλη, τέλη διαφήμισης, τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, ακαθάριστα έσοδα κ.ά.), έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής, πληρωμές και παρακολούθηση συνδρομών δημοτικών γυμναστηρίων και αθλητικών χώρων, ηλεκτρονική παρακολούθηση αίτησης από δημότη κτλ.

-Δήμος Νεάπολης – Συκεών:

«Online Μηχανή Αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών»: Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα γίνει οπτική ψηφειοποίηση – ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του αρχείου της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, σε συνδυασμό με την παροχή στους δημότες μιας μηχανής αναζήτησης με εύκολο τρόπο των δεδομένων των οικοδομικών αδειών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών και μηχανικών. Επίσης στόχος είναι η αναβάθμιση του λειτουργικού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διαφύλαξη του φυσικού αρχείου. Στο κύριο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα, με το οποίο θα εκτελείται η διαχείριση, επεξεργασία, έλεγχος και αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού για τις ανάγκες όσων συναλλάσσονται με την Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου.

-Δήμος Παύλου Μελά:

«Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων Δήμου και χωρικά ενεργοποιημένοι μηχανισμοί εύρεσης – διάθεσης δεδομένων»: Στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δομών του Δήμου και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Μεταξύ άλλων θα αναπτυχθεί εφαρμογή πληροφοριών δόμησης στο Τμήμα Πολεοδομίας – Δόμησης του Δήμου, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση και τον έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των λοιπών πολεοδομικών θεμάτων, που προβλέπονται από τη νομοθεσία και διαθέτει μεταξύ άλλων 17.031 φακέλους οικοδομικών αδειών, οι οποίοι χρονολογούνται από το έτος 1937. Λόγω της έντυπης μορφής του αρχείου υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του και γι’ αυτό θα ψηφιοποιηθεί και θα γίνει ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του αρχείου οικοδομικών αδειών. Επίσης, θα δημιουργηθεί εφαρμογή για την ευκολότερη αναζήτηση όλων των πληροφοριών. Στην παρέμβαση περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του υφιστάμενου προγράμματος διαχείρισης προσωπικού, με πλήρη ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των δεδομένων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 790.000 ευρώ.Στην ίδια κατηγορία..
Φυλάκιση 9,5 ετών σε 68χρονο που βίαζε την ανάπηρη κόρη τουΦυλάκιση 9,5 ετών σε 68χρονο που βίαζε την ανάπηρη κόρη του

Οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χωριό της Πέλλας


Ταξίδια στο όνειρο με βάρκα ..ανύπαρκτηΤαξίδια στο όνειρο με βάρκα ..ανύπαρκτη

Απάτη από ταξιδιωτικό γραφείο


Επίσκεψη  Καράογλου στο Α/Τ ΒΕΛΟΣΕπίσκεψη Καράογλου στο Α/Τ ΒΕΛΟΣ

Εχει «δέσει» στη Θεσσαλονίκη


Εργασίες συντήρησης στην  επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Ν. ΜηχανιώναςΕργασίες συντήρησης στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Εργασίες συντήρησης: Θεσσαλονίκης – Πυλαίας- Πανοράματος – Διασταύρωση με ΧορτιάτηΕργασίες συντήρησης: Θεσσαλονίκης – Πυλαίας- Πανοράματος – Διασταύρωση με Χορτιάτη

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας


Εργασίες συντήρησης: Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου- Κορυφή ΚισσούΕργασίες συντήρησης: Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου- Κορυφή Κισσού

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας


Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε διεθνή τουριστική έκθεσηΣυμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε διεθνή τουριστική έκθεση

Πολιτιστικός, περιηγητικός και τουρισμός πόλης κέντρισαν το ενδιαφέρον Ιταλών


Η τρελή καταστροφική πορεία Ι.Χ. πάνω σε βενζινάδικοΗ τρελή καταστροφική πορεία Ι.Χ. πάνω σε βενζινάδικο

Τι έδειξαν οι κάμερες ασφαλείας


Ιδιοκτήτης αρτοποιείου στη Θεσσαλονίκη δέχεται πληρωμές σε bitcoinΙδιοκτήτης αρτοποιείου στη Θεσσαλονίκη δέχεται πληρωμές σε bitcoin

Μία τυρόπιτα αντιστοιχεί σε 0.00023760 bitcoins


Ζερβας: Αποκατάσταση των προτομών των ΜακεδονομάχωνΖερβας: Αποκατάσταση των προτομών των Μακεδονομάχων

Με ειδική τελετή στις αρχές ΝοεμβρίουgoTHESS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ NEA

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΥ
Νεότερα σχολιασμένα:
Επιθέσεις