Top
gothess Home Page
follow
facebook twiter
ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11-2-2020

Εκλογή του Σίμου Δανιηλίδη ως προέδρου του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας

Ο «ΕΛΙΚΑΣ»

Εκλογή του Σίμου Δανιηλίδη ως προέδρου του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας
fontsize

Στην αναζήτηση, ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών και δράσεων για τη διασυνοριακή συνεργασία των κρατών της Ν.Α. Ευρώπης με νέα «εργαλεία» επικεντρώνεται για τη νέα περίοδο στην οποία εισήλθε ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΙΚΑΣ», μετά την εκλογή νέου προεδρείου στις αρχές του έτους.

Ο «ΕΛΙΚΑΣ» αποτελεί το πεδίο συνεργασίας δέκα δήμων, δυο Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), τριών πανεπιστημίων, δυο Επιμελητηρίων και δυο φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. Η συνεργασία αυτή επικεντρώνεται στα θέματα της γεωγραφικής διεύρυνσής του στη Ν.Α. Ευρώπη και στην ολοκλήρωση της ανάδειξής του σε σημείο αναφοράς της εδαφικής διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή μας, που αποτελούν σαφείς προτεραιότητες.
Νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψε από τις εργασίες της 4ης Γενικής Συνέλευσης των μελών του φορέα, εξελέγη ομόφωνα ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μπουτάρη.

«Σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία συντελούνται πολλές μεταβολές αλλά καταγράφονται και πολλές εξελίξεις στους τομείς της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ανάπτυξης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους φορείς της επιστήμης, της παραγωγής και της κοινωνίας, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να ξεκινήσουν από τη βάση και να διαμορφώσουν σε υψηλότερα πολιτικο-οικονομικά επίπεδα τις εξελίξεις προς όφελος των κοινωνιών. Κι αυτό θα επιχειρήσουμε οργανωμένα και μεθοδικά», δηλώνει ο Σίμος Δανιηλίδης.

Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν κατά τις εργασίες της 4ης Γενικής Συνέλευσης του «ΕΛΙΚΑ» στο Α.Π.Θ. με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων των φορέων-μελών του. Αντιπρόεδροι εξελέγησαν ο Statty Statev, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας της Σόφιας, και Ιωάννης Ζαμπούκης, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, ως γραμματέας και ο Λευτέρης Τοπάλογλου, διευθυντής της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ως ταμίας.

Οι φορείς που συμμετέχουν ήδη στο εγχείρημα είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), οι δήμοι Αλεξανδρούπολης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Κοζάνης, Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Πρεσπών Φλώρινας, Σιντικής Σερρών, Χαλκηδόνας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης, το Επιμελητήριο Κιλκίς, το Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας της Σόφιας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΔΜ) και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ). Ως εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών στο Δ.Σ. συμμετέχουν ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) Γιάννης Βαρδακαστάνης και η Christo Mihailovsky, πρόεδρος του Bulgaria Economic Forum.

Ίδρυση του φορέα

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΙΚΑΣ ΑΜΚΕ» (Holistic Efficient Local Initiatives for Cooperation and Synergy, με διακριτικό τίτλο H.E.L.I.C.A.S.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 μετά από σχετική πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι ΟΤΑ, Επιμελητηρίων, ΑΕΙ και ΤΕΙ και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. Η ίδρυσή του ήρθε να αντιμετωπίσει ένα κενό θεσμικής, διαρκούς και ισότιμης εδαφικής διασυνοριακής συνεργασίας στη Ν.Α. Ευρώπη στο πλαίσιο της τετραπλής έλικας, που την αποτελούν η διοίκηση δια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οικονομία δια των Επιμελητηρίων, η γνώση δια των πανεπιστημίων και η κοινωνία των πολιτών.

Η πρωτοβουλία διερεύνησης προέκυψε από τη διαχρονική ανάγκη της προσέγγισης και ερμηνείας της διασυνοριακότητας και της μετατροπής της σε συγκροτημένη πολιτική η οποία θα διακρίνεται για την αμοιβαιότητα, στη βάση του ρόλου και των δυνατοτήτων κάθε υποπεριοχής στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή. Η πρόταση δεν περιορίσθηκε στην ευρύτερη διασυνοριακή Ελληνοβουλγαρική περιοχή, αλλά επεκτάθηκε στο σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων του ενωσιακού χώρου στη Ν.Α. Ευρώπη, που εμφανίζουν υστέρηση σε πολιτικές αξιοποίησης της διασυνοριακότητας.

Ήδη έχει πραγματοποιηθεί μια σειρά επαφών και συνεδριάσεων των μελών του νέου αυτού φορέα, κατά τις οποίες διερευνήθηκαν και εξετάστηκαν οι μορφές και οι δυνατότητες μιας πολύπλευρης διασυνοριακής συνεργασίας σε διάφορους τομείς.

Καταστατικοί σκοποί και δράσεις

Καταστατικούς σκοπούς του Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΛΙΚΑΣ» αποτελούν οι έντεκα θεματικοί στόχοι της Στρατηγικής της Ε.Ε. «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», οι οποίοι εξειδικεύονται ως εξής:

Η συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής φυσικών καταστροφών,
Η συνεργασία στον τομέα της προστασίας του διασυνοριακού φυσικού περιβάλλοντος,
Η συμβολή στην αειφορική διαχείριση των κοινών φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων,
Η προαγωγή της χρήσης των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών)
στη διασυνοριακή περιοχή, η αναζήτηση τεχνολογικών καινοτομιών, η υποστήριξη της έρευνας, κ.λπ.,
Ο σχεδιασμός τοπικών διασυνοριακών πολιτικών κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού,
Η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με την ενθάρρυνση και υποστήριξη συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας, κ.λπ.,
Η συγκρότηση διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος στη βάση των φυσικών και ανθρωπογενών συγκριτικών πλεονεκτημάτων,
Ο σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών, πολιτικών, δράσεων και εργαλείων υποστήριξης των νέων, γυναικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων,
Ο σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών ενίσχυσης και προαγωγής της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές,
Η ενθάρρυνση κοινών πρωτοβουλιών των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ ομοειδών φορέων,
Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της κινητικότητας στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού,
Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων διατήρησης της κοινωνικής συνοχής,
Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικών ενίσχυσης των δεξιοτήτων των υπηρεσιακών στελεχών,
Η παρατήρηση και ο εντοπισμός καλών πρακτικών άλλων διασυνοριακών περιοχών και συνεργασιών στον κοινοτικό χώρο και η δημιουργική προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα.
Για την επίτευξη των σκοπών του ο «ΕΛΙΚΑΣ» μπορεί να χρησιμοποιεί δέσμες μέτρων, ενεργειών και πολιτικών, όπως:
Η συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας για τη μελέτη επιμέρους θεμάτων,
Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας,
Η ανάπτυξη αυτοχρηματοδοτούμενων δράσεων εδαφικής συνεργασίας με ή χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε.,
Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, προβολής και εφαρμογής επιτυχών πρακτικών μεταξύ των μελών της,
Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη γνώση με την αξιοποίηση τραπεζικών δεδομένων, νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας,
Η υπογραφή επιμέρους συμφωνητικών συνεργασίας,
Η ανάπτυξη ανταλλαγών στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας.ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΣΕΘ: Στο  50% η πληρότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη
ΟΣΕΘ: Στο 50% η πληρότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη

Παράταση της κυκλοφορίας των ταξί στις λεωφορειολωρίδες

30-10-2020

Μένουμε Θεσσαλονίκη:  Ο Δήμος να πάρει θέση για τα εγκλήματα του τζιχαντισμού στη Γαλλία
Μένουμε Θεσσαλονίκη: Ο Δήμος να πάρει θέση για τα εγκλήματα του τζιχαντισμού στη Γαλλία

Eνάντια στον πολιτισμικό πόλεμο που έχει κηρύξει ο ισλαμικός φονταμενταλισμός

30-10-2020

Δήμος Θέρμης:  Αναστολή   λειτουργίας   αθλητικών εγκαταστάσεων
Δήμος Θέρμης: Αναστολή λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

Πώς θα λειτουργούν τα πολιτιστικά και τα τμήματα του ωδείου

30-10-2020

Παρέμβαση εισαγγελέα για το lockdown πάρτι στα Λαδάδικα
Παρέμβαση εισαγγελέα για το lockdown πάρτι στα Λαδάδικα

Αγνόησαν τους κινδύνους και την ασφάλεια όλων

30-10-2020

Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

30-10-2020

Πρώτη η Θεσσαλονίκη σε θετικά στον κορονοϊό δείγματα!
Πρώτη η Θεσσαλονίκη σε θετικά στον κορονοϊό δείγματα!

Πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο

30-10-2020

Πρύτανης ΑΠΘ:  Tουλάχιστον 10.000 οι ασυμπτωματικοί φορείς του κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη
Πρύτανης ΑΠΘ: Tουλάχιστον 10.000 οι ασυμπτωματικοί φορείς του κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη

Με βάση έρευνα στα λύματα της πόλης που διενεργεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

30-10-2020

Ξεκινάει η διάθεση των μαθητικών πάσο από τον ΟΑΣΘ
Ξεκινάει η διάθεση των μαθητικών πάσο από τον ΟΑΣΘ

Ποιοι μαθητές τα δικαιούνται

30-10-2020

Μειώνει κατά  12,5% τα δημοτικά τέλη ο Δήμος Θεσσαλονίκης -  Ο Πράσινος συντελεστής
Μειώνει κατά 12,5% τα δημοτικά τέλη ο Δήμος Θεσσαλονίκης - Ο Πράσινος συντελεστής

Μειωμένος συντελεστής 80% για τους καταστηματάρχες που επλήγησαν από τα έργα κατασκευής του μετρό

30-10-2020goTHESS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ NEA

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΥ