Top
gothess Home Page
facebook twiter
ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
26-2-2021

Ψήφισμα κατά της καύσης απορριμμάτων στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ

Ανακοίνωση - απάντηση του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ

Ψήφισμα  κατά της καύσης απορριμμάτων στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ
fontsize

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά στη συνεδρίασή του, στις 15 Φεβρουαρίου του έτους 2020, εξέδωσε Ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα διαμαρτυρίας για την καύση απορριμμάτων στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 33/2021 απόφασή του:

Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας είναι διαχρονική. Το 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο έκδωσε Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά της προοπτικής καύσης απορριμμάτων RDF-SRF και εναλλακτικών καυσίμων, στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα καύσης. Τον Ιούνιο του 2020 σε “ειδική” συνεδρίασή του το Δημοτικού Συμβούλιο τάχθηκε Σύσσωμο κατά της τροποποίησης της άδειας καύσης υπολειμμάτων ανακύκλωσης και επέκτασης της σε RDF-SRF και εναλλακτικών καυσίμων της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, ενώ ταυτόχρονα καλούσε τους φορείς της πόλης, την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, το ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας και τα Δημοτικά Συμβούλια ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης να σταθούν αλληλέγγυοι στον αγώνα του Δήμου Παύλου Μελά ενάντια στην καύση RDF-SRF, διότι το ενδεχόμενο καύσης τους έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων ολόκληρης της πόλης.

Το περασμένο καλοκαίρι εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ η 2η αδειοδότηση καύσης απορριμμάτων στην τσιμεντοβιομηχανία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία. Η δικαιολογημένη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας επιβεβαιώθηκε από τις ίδιες τις εξελίξεις και όχι μόνο.

Σημαντική μερίδα της ακαδημαϊκής, επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας επιβεβαιώνει τον επικίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον χαρακτήρα της καύσης απορριμμάτων. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω των αιωρούμενων σωματιδίων. Ειδικότερα, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν συστηματικές υπερβάσεις των ανώτατων προβλεπόμενων ορίων για 14 συναπτά έτη μέχρι και σήμερα. Η πραγματικότητα αυτή επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη μελέτη και τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους του Δήμου.

Το δημοτικό συμβούλιο παρακολουθεί όλες τις παραπάνω εξελίξεις και στέκεται απέναντι στην υπουργική απόφαση που αδειοδοτεί την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ για καύση RDF/SRF. Διαφωνεί με την καύση απορριμμάτων και τις αρνητικές επιπτώσεις που θα επιφέρει.

Διεκδικούμε τώρα ανάκληση της αδειοδότησης. Να σταματήσει τώρα η καύση απορριμμάτων στο εργοστάσιο της Ευκαρπίας.

Να πραγματοποιηθούν κύκλοι επαφών με όλους αρμόδιους φορείς του κράτους και της περιφέρειας και να παρθούν αποφάσεις που θα στοχεύουν στην παραπάνω κατεύθυνση.

Το δημοτικό συμβούλιο στηρίζει τους δίκαιους και μαχητικούς αγώνες που αναπτύχθηκαν από δεκάδες φορείς, συλλόγους και σωματεία κατά της καύσης απορριμμάτων. Το επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθεί με ευθύνη της δημοτικής διοίκησης δέσμη πρωτοβουλιών για την πλήρη ενημέρωση και δραστηριοποίηση όλων των δημοτών γύρω από το ζήτημα.

Ανακοίνωση Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας αναφορικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά

Σε συνέχεια της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με το πόρισμα της έρευνας- μελέτης στην περιοχή Ευκαρπίας περιμετρικά και ακτινωτά του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ ΑΕ, από το επιστημονικό προσωπικό του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών», μας προκαλεί εντύπωση πως μόνο η συγκεκριμένη μελέτη που ανατέθηκε από τον Δήμο Παύλου Μελά στο ΠΑΚΟΕ ισχυρίζεται αποκλίσεις στις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας. Αντιθέτως, πλήθος μετρήσεων και ελέγχων που υλοποιούνται διαχρονικά στο πλαίσιο του αυστηρού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, αποδεικνύουν πως το εργοστάσιό μας βρίσκεται πάντα εντός όλων των προδιαγραφών, με άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Το γεγονός μας προκαλεί έκπληξη αλλά και ερωτηματικά καθώς, έως και σήμερα, ουδέποτε μας ζητήθηκαν δεδομένα και στοιχεία που θα ήταν απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η όποια έρευνα, αλλά και ούτε έχει κοινοποιηθεί ούτε δημοσιευτεί αναλυτικά το περιεχόμενο και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

Όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένως, το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας ακολουθεί πρόγραμμα συνεχών και περιοδικών μετρήσεων εκπομπών και τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται στην ανοιχτή πλατφόρμα https://envi-platform.titan.gr, στην οποία κάθε πολίτης μπορεί να συγκρίνει τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου με τις ημερήσιες οριακές τιμές όπως αυτές ορίζονται στην εθνική νομοθεσία και να παρακολουθεί την τήρηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών όρων. Συμπεριλαμβάνονται, δε, σε ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες ελέγχονται και αξιολογούνται από τους αρμόδιους φορείς. Αποκλειστικά αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, όσο και για τον έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας, είναι αυτές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας. Παράλληλα, στο ολοκληρωμένο Ψηφιακό Κέντρο Πληροφόρησης σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα, coprocessing.titan.gr, φιλοξενούνται πληροφορίες διαθέσιμες και προσβάσιμες απ’ όλους, οι οποίες και επικαιροποιούνται σε συνεχή βάση, με στόχο την πλήρη διαφάνεια και άμεση ενημέρωση του κοινού.

Σημειώνουμε, επίσης, ότι από το 2011 το εργοστάσιο Ευκαρπίας έχει υλοποιήσει 3 Μελέτες Διασποράς από διαφορετικές ομάδες επιστημόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση της περιοχής λόγω της λειτουργίας του εργοστασίου.

Αντίστοιχα, θετικά έχει γνωμοδοτήσει πρόσφατα και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στο εργοστάσιο Ευκαρπίας, κατόπιν μάλιστα σχετικού αιτήματος του Δήμου Παύλου Μελά.

Στόχος του εργοστασίου είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούμαστε από το 1962 λειτουργώντας πάντα υπεύθυνα και με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει και διαχρονική δέσμευση για άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις, μέσα από ουσιαστική συνεργασία με φορείς και κατοίκους της περιοχής, διαφάνεια και ανοιχτή και πλήρη ενημέρωση που βασίζεται, πάντα, σε επιστημονικά και αξιόπιστα στοιχεία.
Σχετικά άρθρα:
Αξιολογήστε το άρθρο


ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Θέλει την λειτουργία της αγοράς με click in shop
Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Θέλει την λειτουργία της αγοράς με click in shop

Χαρακτηρίζει απογοητευτικά για τα καταστήματα τα αποτελέσματα του click away

Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς: Οχι στην παραχώρηση ακινήτων – φιλέτων της περιοχής σε ιδιώτες επενδυτές
Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς: Οχι στην παραχώρηση ακινήτων – φιλέτων της περιοχής σε ιδιώτες επενδυτές

«Aντίθετοι στην «λεγόμενη ανάπτυξη» της περιοχής με βάση την εμπορευματοποίηση της»

Άνδρες των ΜΑΤ βοήθησαν διαδηλωτή που καιγόταν από μολότοφ
Άνδρες των ΜΑΤ βοήθησαν διαδηλωτή που καιγόταν από μολότοφ

Κατά τη διάρκεια επεισοδίων σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Με drones η μάχη απέναντι στο φυλλοφάγο έντομο που προσβάλλει τις φτελιές
Με drones η μάχη απέναντι στο φυλλοφάγο έντομο που προσβάλλει τις φτελιές

Θα φέρουν βιολογικά σκευάσματα κατάλληλα για χρήση σε αστικές περιοχές


Events
Η ατζέντα της ημέρας

Ο,τι συμβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα το βρεις εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΥ© 2001-2021 goTHESS.gr
Το goTHESS.gr είναι Οδηγός Πόλης Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα καλύπτει και τα σημαντικότερα ειδησεογραφικά θέματα της ελληνικής επικαιρότητας