ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17-5-2023

Οριοθέτηση σημαντικών περιοχών για καρχαρίες και σαλάχια στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα

Συνάντηση ειδικών στη Θεσσαλονίκη από την Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea

Οριοθέτηση σημαντικών περιοχών για καρχαρίες και σαλάχια στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα

Ολοκληρώθηκε το πενθήμερο εργαστήριο για την οριοθέτηση σημαντικών περιοχών για τους καρχαρίες και τα σαλάχια με 85 προτεινόμενες περιοχές που πρέπει να αξιολογηθούν.

Η προηγούμενη εβδομάδα σηματοδότησε την πρώτη συνάντηση μεταξύ ειδικών από όλο τον κόσμο με στόχο την οριοθέτηση κρίσιμων ενδιαιτημάτων για τους καρχαρίες, τα σαλάχια και τις χίμαιρες σε όλη τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Το πενθήμερο εργαστήριο, που διοργανώθηκε από την Ομάδα Ειδικών στους Καρχαρίες της Επιτροπής Επιβίωσης Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN) και φιλοξενήθηκε από την Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea, έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερους από 180 ειδικούς να συμμετέχουν δια ζώσης και διαδικτυακά στην οριοθέτηση σημαντικών περιοχών για καρχαρίες και σαλάχια (ISRAs) στην περιοχή. 

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε το εργαστήριο ISRAs στη Θεσσαλονίκη. Η Μεσόγειος Θάλασσα αποτελεί περιοχή υψηλού κινδύνου για την εξαφάνιση καρχαριών και σαλαχιών και η διαδικασία οριοθέτησης αυτών των σημαντικών περιοχών θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε προτεραιότητες για τη διατήρηση και τη διαχείριση σε επίπεδο περιοχής και ειδών, καθώς και να κατανοήσουμε τα κενά γνώσης που υπάρχουν. Ήταν μια καταπληκτική εβδομάδα, όπου όλοι δουλέψαμε πολύ σκληρά κι ανυπομονούμε να δούμε τα τελικά αποτελέσματα», είπε ο Ιωάννης Γιώβος, Διευθυντής της iSea. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη δια ζώσης συμμετοχή 26 ερευνητών από 16 χώρες, οι οποίοι ανταλλάξαν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που καρχαρίες, σαλάχια και χίμαιρες  χρησιμοποιούν τους διάφορους οικοτόπους κι ενδιαιτήματα, ώστε να οριοθετήσουν αυτές τις περιοχές.

Οι περιοχές ISRAs ορίζονται από την ομάδα ειδικών για τους καρχαρίες της IUCN (SSC Shark Specialist Group) ως «διακριτά, τρισδιάστατα τμήματα ενδιαιτημάτων και οικοτόπων, σημαντικά για ένα ή περισσότερα είδη καρχαριών και υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης τους για τη διατήρησή τους». Αν και δεν αποτελούν προστατευόμενες περιοχές, η οριοθέτηση τους θα επιτρέψει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λάβουν υπόψη τους τη χρήση των ενδιαιτημάτων από τους καρχαρίες, τα σαλάχια και τις χίμαιρες κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης. Ο καθηγητής Giuseppe Notarbartolo di Sciara, αντιπρόεδρος της
ομάδας εργασίας της IUCN για τις προστατευόμενες περιοχές για τα θαλάσσια θηλαστικά, τόνισε: «Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ενθουσιασμένος είμαι σήμερα που εργαζόμαστε για τον προσδιορισμό των περιοχών που είναι σημαντικές για τους καρχαρίες και τα σαλάχια στην ίδια περιοχή - τη Μεσόγειο Θάλασσα - όπου ξεκινήσαμε την περιπέτεια των Σημαντικών Περιοχών για τα Θαλάσσια Θηλαστικά (IMMAs) πριν από 6 χρόνια. Βλέπουμε ήδη σημάδια του πώς οι IMMAs βοηθούν στη διατήρηση των θαλάσσιων θηλαστικών εδώ και υπάρχει τεράστια ανάγκη να συμβεί αυτό και για τους καρχαρίες και τα σαλάχια». 

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο, εργάστηκαν σε περισσότερες από 110 περιοχές ενδιαφέροντος που είχαν υποβληθεί προς αξιολόγηση. Από αυτές, οι 85 θεωρούνται πλέον υποψήφιες ISRAs και θα υποβληθούν σε περαιτέρω αξιολόγηση από μια Ανεξάρτητη Επιτροπή Αναθεώρησης προτού οριστικοποιηθούν και συμπεριληφθούν στον διαδικτυακό Άτλα των ISRAs (www.sharkrayareas.org). Πέρα των υποψήφιων ISRAs, 17 περιοχές διατηρήθηκαν ως Περιοχές Ενδιαφέροντος (AoI), καθώς τα επιστημονικά στοιχεία δεν ήταν επαρκή, ωστόσο αυτές οι περιοχές πιθανόν να είναι σημαντικές για πολλά είδη. Για την οριοθέτηση των ISRAs
χρησιμοποιείται η καλύτερη διαθέσιμη επιστημονική πληροφορία για τον προσδιορισμό περιοχών που είναι πιο κρίσιμες για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των καρχαριών, των σαλαχιών και των χιμαιρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι περιοχές περιλαμβάνουν μέρη όπου αυτά ζευγαρώνουν, αναπαράγονται, τρέφονται, ξεκουράζονται, συγκεντρώνονται ή και πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις κατά τη διάρκεια μιας μετανάστευσης. Το εργαστήριο ενθάρρυνε επίσης την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ ειδικών στην περιοχή για την ανάπτυξη ερευνητικών έργων και την οικοδόμηση γνώσεων σχετικά με κρίσιμα ενδιαιτήματα και οικοτόπους σε αυτές τις περιοχές. 
Αυτό το εργαστήριο αποτελεί το δεύτερο από μια σειρά 13 περιφερειακών εργαστηρίων που διοργανώνονται σε όλο τον κόσμο και υλοποιούνται με την υποστήριξη του ιδρύματος Shark Conservation Fund. Το πρώτο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική και Νότιο Αμερική (για τον Ειρηνικό) το 2022 κι αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2023 να πραγματοποιηθεί το εργαστήριο στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό. Οι ειδικοί που εργάζονται σε καρχαρίες, σαλάχια και χίμαιρες σε όλο τον κόσμο ζητούν την πραγματοποίηση τέτοιων συναντήσεων στην περιοχή τους για να διασφαλίσουν ότι αυτές οι ομάδες ειδών λαμβάνονται υπ’ όψιν καθώς οι χώρες αρχίζουν να εφαρμόζουν τη δέσμευσή της Διεθνής Διάσκεψης για τη βιοπικοιλότητα (Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ) για την προστασία του 30% των ωκεανών μας έως το 2030. Οι περιοχές που οριοθετούνται, διατίθενται σε ψηφιακά αρχεία για την εξέταση μέτρων διατήρησης από κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς οργανισμούς, ομάδες προστασίας και το ευρύ κοινό. 

«Έχουμε μάθει τόσα πολλά για τις περιοχές που είναι κρίσιμες για την αναπαραγωγή, τη διατροφή, τη συγκέντρωση και άλλα χαρακτηριστικά της ζωής αυτών των ειδών στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, αυτό το εγχείρημα ανέδειξε και τις προκλήσεις στην κατανόησή μας για σημαντικές περιοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διατήρηση αυτών των ειδών, καθώς και για την ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών. Ελπίζουμε ότι φέρνοντας σε επαφή εμπειρογνώμονες από την περιοχή, μπορούν να συνεχίζουν να εργάζονται μαζί για να προωθήσουν τη διατήρηση αυτών των ειδών», πρόσθεσε η Δρ. Rima Jabado, υπεύθυνη του
προγράμματος ISRAs και Πρόεδρος της Ομάδας Ειδικών για τους Καρχαρίες της Επιτροπής Επιβίωσης Ειδών της IUCN. Τα τελικά αποτελέσματα από το εργαστήριο αναμένεται να ανακοινωθούν τον Αύγουστο του 2023, αφού υποβληθούν σε μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης.
Αξιολογήστε το άρθρο


ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
«Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών: Κελλάριος Όρμος»
«Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών: Κελλάριος Όρμος»

Στο Περίπτερο 10 της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ηπειρώτικη βραδιά στο Φράγμα της Θέρμης
Ηπειρώτικη βραδιά στο Φράγμα της Θέρμης

Με την Κομπανία Βέρδη και τον Αντώνη Κυρίτση στο τραγούδι

1ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού
1ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού

Στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης

Το παγκοσμίου φήμης Ιταλικό Τσίρκο Acquatico Bonaccini στη Θεσσαλονίκη
Το παγκοσμίου φήμης Ιταλικό Τσίρκο Acquatico Bonaccini στη Θεσσαλονίκη

Στο Πάρκινγκ του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία

Ιάκωβος Γκόγκουα: Μας ξεναγεί στο παραμυθένιο Ταλίν!
Ιάκωβος Γκόγκουα: Μας ξεναγεί στο παραμυθένιο Ταλίν!

Με αφορμή τη συναυλία που πραγματοποίησε εκεί ο The Weeknd

Υπογράφεται το Κλιματικό Σύμφωνο Πόλης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Υπογράφεται το Κλιματικό Σύμφωνο Πόλης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ευρωπαϊκή αποστολή για τις 100 κλιματικά ουδέτερες κι έξυπνες πόλεις έως το 2030
© 2001-2023 goTHESS.gr
Το goTHESS.gr είναι Οδηγός Πόλης Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα καλύπτει και τα σημαντικότερα ειδησεογραφικά θέματα της ελληνικής επικαιρότητας
facebook twiter
DigitalOcean Referral Badge