Μόνιμα άρθρα στο goTHESS
Ελλάδα

Βασιλική Επισκόπου Σωφρονίου, 5ος μ.Χ. αιώνας

Το σημαντικότερο χριστιανικό σύνολο της ΣιθωνίαςΗ βασιλική του επισκόπου Σωφρονίου συγκροτεί ένα μεγάλο παλαιοχριστιανικό σύνολο, το οποίο συντίθεται με αρμονικές χαράξεις και το συνολικό του μήκος φτάνει τα 48μ. Εκτός από τον κυρίως ναό και το νάρθηκα φέρει βαπτιστήριο, εξωνάρθηκα, αίθριο και προκτίσματα. Διατηρεί το ψηφιδωτό δάπεδο, τα σπάνια μαρμαροθετήματα - opus sectile -, υπολείμματα τοιχογραφιών και σημαντικό μέρος των αρχιτεκτονικών γλυπτών - κίονες, κιονόκρανα, θωράκια πεσσίσκους κ.λ.- τα οποία ήδη αναστηλώνονται. Οι τοίχοι της διατηρούνται σε ύψος από 0,60 μ. ως 1,80 μ.

Πρόκειται για το σημαντικότερο χριστιανικό σύνολο της Σιθωνίας και το αξιολογότερο ως σήμερα γνωστό παλαιοχριστιανικό μνημείο της Χαλκιδικής.

ΧΡΟΝΙΚΟ

1981-1983 Ανασκαφή κυρίως ναού, νάρθηκα και εξωνάρθηκα.

1987-1990 Ολοκλήρωση ανασκαφής στον κυρίως ναό και τους νάρθηκες. Αποκάλυψη βαπτιστηρίου και προκτισμάτων.

1995 Αποκάλυψη αιθρίου και λοιπών προκτισμάτων.

Η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων συντηρεί το ψηφιδωτό δάπεδο, τα μαρμαροθετήματα και τις τοιχογραφίες και αναστηλώνει τα αρχιτεκτονικά μέλη.


ΠΗΓΗ Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης

© 2001-2023 goTHESS.gr
Το goTHESS.gr είναι Οδηγός Πόλης Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα καλύπτει και τα σημαντικότερα ειδησεογραφικά θέματα της ελληνικής επικαιρότητας
facebook twiter
DigitalOcean Referral Badge