Top
gothess Home Page
facebook twiter
Μόνιμα άρθρα στο goTHESS
Ελλάδα

Μετρό Θεσσαλονίκης

Τεχνικές προδιαγραφέςΤo Μηχάνημα Ολομέτωπης Διάνοιξης Σηράγγων με Ασπίδα Εξισορρόπησης της Πίεσης Εδάφους – ΕPB (Earth Pressure Balance) σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τη Γερμανική εταιρία Herrenknecht A.G., και θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τμημάτων σήραγγας μονής τροχιάς μεταξύ των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και «Νέα Ελβετία» με συνολικό μήκος 7,7 χλμ.

Η αρχή λειτουργίας της μηχανής με ασπίδα EPB, είναι η ελαχιστοποίηση των επιφανειακών καθιζήσεων, μέσω του ελέγχου της φυσικής εδαφικής πίεσης (υποστήριξη εξισορρόπησης της εδαφικής πίεσης) στο μέτωπο της σήραγγας.

Το EPB χωρίζεται σε δύο κύρια τμήματα:

- Την κεφαλή ολομέτωπης κοπής με ασπίδα (cutterhead with shield)

- Το σύστημα υποστήριξης (back-up)

Η κεφαλή κοπής είναι εξοπλισμένη με σταθερούς κοπτικούς δίσκους, σιαγόνες σύνθλιψης και ρυθμιζόμενους έκκεντρους μονταρισμένους κοπτικούς δίσκους.

Η διάμετρος του EPB είναι 6,19 μ. και το συνολικό μήκος, συμπεριλαμβανομένου και του υποστηρικτικού τμήματος, είναι 90 μ.

Η κατασκευή των δύο ανεξάρτητων σηράγγων μονής τροχιάς του Μετρό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί σε βάθος 16 έως 31 μ.

O πρώτος Mετροπόντικας ήρθε ήδη στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο Μηχάνημα Διάνοιξης Σηράγγων αναμένεται να αφιχθεί στην πόλη στις αρχές του νέου έτους.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου οι δύο Mετροπόντικες θα ξεκινήσουν την κατασκευή των δύο ανεξάρτητων σηράγγων μονής τροχιάς την ʼνοιξη του 2008.

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, μήκους 9,6 χλμ. με 13 σύγχρονους Σταθμούς, αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο έργο υπό εκτέλεση αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Ένα όνειρο 15 ετών για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης γίνεται σήμερα πραγματικότητα με εντατικούς ρυθμούς.

Σε χρονικό διάστημα μόλις 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης αυτού του πολύπλοκου έργου σταδιακά έχουν ήδη αναπτυχθεί όλοι οι τομείς για την κατασκευή ενός συστήματος Μετρό που θα είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης! Συγκεκριμένα:

Προπαρασκευαστικές εργασίες

· Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της Γενικής Οριστικής Μελέτης του έργου και οι μελέτες για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρακάμψεις δικτύων κοινής ωφελείας και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγκρίσεις του δεύτερου σταδίου καθώς και των μελετών εφαρμογής (τρίτο και τελικό στάδιο)

· Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 8 εργοταξιακές καταλήψεις

· Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών κατά μήκος της χάραξης του Μετρό (συνολικά 350 γεωτρήσεις)

· Ολοκληρώθηκε η απαραίτητη καταγραφή και ο έλεγχος των κτιρίων που βρίσκονται κατά μήκος των δύο ανεξάρτητων σηράγγων (μονής τροχιάς) του Μετρό

· Ολοκληρώθηκαν οι παρακάμψεις δικτύων κοινής ωφελείας σε 6 εργοταξιακούς χώρους και σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται στους Σταθμούς Δημοκρατίας και Αγίας Σοφίας. Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες του έργου πραγματοποιείται εκτεταμένο πρόγραμμα παρακάμψεων 8 διαφορετικών δικτύων κοινής ωφελείας.

· Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή σε συνολική έκταση 6.000 τμ σε έξι εργοταξιακούς χώρους

Κατασκευή του Έργου

· Ξεκίνησε η κατασκευή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, του Σταθμού Βενιζέλου και του Σταθμού Σιντριβάνι. Συγκεκριμένα : στους δύο πρώτους Σταθμούς βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων από ειδικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ στον Σταθμό Σιντριβάνι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης στη βόρεια πλευρά του σταθμού και πρόσφατα ξεκίνησε η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων.

· Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του φρέατος εκκίνησης των δύο Μηχανημάτων Διάνοιξης Σηράγγων στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, απ’ όπου οι μετροπόντικες θα ξεκινήσουν την κατασκευή των δύο ανεξάρτητων σηράγγων της Γραμμής του Μετρό.

· Σε εξέλιξη επίσης βρίσκονται οι κυρίως κατασκευές του επίσταθμου του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού καθώς και της διασταύρωσης της σήραγγας.

· Συνολικά σήμερα, για το Μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 600 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει τους πρώτους 8 εργοταξιακούς χώρους στη πόλη και σταδιακά συνεχίζει, μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από όλους τους Φορείς, την εγκατάσταση των εργοταξίων της κατά μήκος της Γραμμής.

Η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ενσωματώνει τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και λειτουργικότητας.

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

Η κατασκευή του Μετρό, όραμα δεκαετιών για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αποτελεί δύσκολο εγχείρημα και ταυτόχρονα πρόκληση, καθώς ένα μεγάλο τεχνικό έργο σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος συναντιέται αναπόφευκτα με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Για τις ανάγκες κατασκευής του Μετρό πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη ενιαία αρχαιολογική ανασκαφή στη Θεσσαλονίκη, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει συνολική έκταση της τάξης των 20.000 τ.μ.

Η Αττικό Μετρό, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία της από τις αρχαιολογικές ανασκαφές του Μετρό της Αθήνας (συνολικής έκτασης 79.000 τ.μ.), πραγματοποίησε τις απαραίτητες αλλαγές στον τεχνικό σχεδιασμό του Μετρό της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε και οι αρχαιότητες να προστατευτούν και η εκτέλεση του έργου να προχωρήσει απρόσκοπτα. Για το λόγο αυτό, το βάθος των σηράγγων είναι χαμηλότερο από τα αλλεπάλληλα αρχαιολογικά στρώματα και κυμαίνεται σε βάθος 14 έως 31 μέτρων.

Η Αττικό Μετρό ΑΕ συνεργάζεται συστηματικά και αποτελεσματικά με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, με βάση και το σχετικό Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας. Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η αρχαιολογική ανασκαφή καλύπτοντας μια συνολική έκταση περίπου 6.000 τ.μ., ενώ έχει πραγματοποιηθεί η αρχαιολογική έρευνα σε 350 σημεία κατά μήκος της χάραξης της Γραμμής του Μετρό (9,6 χλμ) και ήδη σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα έχουν έρθει στο φως.

Η Αττικό Μετρό ΑΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, πρόκειται να αναδείξει τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα του έργου σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στους κεντρικούς Σταθμούς του δικτύου. Συνεπώς, το όφελος από την κατασκευή του Μετρό της Θεσσαλονίκης θα είναι διπλό για την πόλη: καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση από το πιο αξιόπιστο Μέσο Μαζικής Μεταφοράς αλλά και ανεκτίμητη γνώση για την πολιτιστική μας κληρονομιά.

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Α’ Φάση Επεκτάσεων του δικτύου

H Αττικό Μετρό ΑΕ έχει συμπεριλάβει στο βασικό έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης την αναγκαία υποδομή που απαιτείται προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας επεκτάσεων Μετρό δίχως διακοπή της λειτουργίας του έργου.

Στην Α’ Φάση των επεκτάσεων για το Μετρό Θεσσαλονίκης προβλέπεται η κατασκευή δύο επεκτάσεων:

- Βορειοδυτικά προς Σταυρούπολη : 5 χλμ. με 5 νέους Σταθμούς

- Νοτιοανατολικά προς Καλαμαριά : 5 χλμ. με 5 σύγχρονους Σταθμούς

Για αυτές τις επεκτάσεις έχουν ληφθεί υπόψη:

- Κατασκευή των απαραίτητων προβλέψεων στα έργα Πολιτικού Μηχανικού και στα Ηλεκτρομηχανολογικά και Σιδηροδρομικά Συστήματα του βασικού έργου.

- Λειτουργία συρμών με διπλή χρονοαπόσταση.

- Επίσης, διερευνάται η ανάγκη κατασκευής πρόσθετου αμαξοστασίου.

Για την επέκταση της Γραμμής προς Καλαμαριά έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση ύψους 400.000.000€ από το Δ’ ΚΠΣ. Ήδη σήμερα σε εξέλιξη βρίσκονται οι τοπογραφικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για τις δύο προαναφερόμενες επεκτάσεις του Μετρό.

Στόχος του ΥΠΕΧΩΔΕ και της Αττικό Μετρό είναι η δημοπράτηση και κατασκευή των επεκτάσεων να πραγματοποιηθεί παράλληλα με την κατασκευή του βασικού έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, και οι πρώτες επεκτάσεις του δικτύου να ολοκληρωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα από την λειτουργία της Βασικής Γραμμής του Μετρό.

Στην β’ φάση των επεκτάσεων του Μετρό της Θεσσαλονίκης, ύστερα από τις σχετικές έρευνες της Αττικό Μετρό ΑΕ, θα ενταχθούν και άλλες περιοχές της πόλης (π.χ. προς Αεροδρόμιο και Κορδελιό) προκειμένου σταδιακά να δημιουργηθεί ένα πλήρες δίκτυο Μετρό στη Θεσσαλονίκη που θα εξυπηρετεί ολοένα και περισσότερους κατοίκους.

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ© 2001-2021 goTHESS.gr
Το goTHESS.gr είναι Οδηγός Πόλης Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα καλύπτει και τα σημαντικότερα ειδησεογραφικά θέματα της ελληνικής επικαιρότητας