Όροι Χρήσης ιστοσελίδας - Προσωπικά Δεδομένα

Τροποποιήθηκε 6 Σεπτεμβρίου 2018

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του site goTHESS.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το site goTHESS.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site goTHESS.gr. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το site goTHESS.gr είναι τα ακόλουθα:

Cookies
Το site goTHESS.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του site goTHESS.gr για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του site goTHESS.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφημιστικούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης του site goTHESS.gr μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του site goTHESS.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του site gothess.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Links σε άλλες ιστοσελίδες (web sites)
Το site goTHESS.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το site goTHESS.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων web sites. Το site goTHESS.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το site goTHESS.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

IP Addresses
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site goTHESS.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του site goTHESS.gr ή για λόγους ασφαλείας στις επιμέρους υπηρεσίες του site goTHESS , όπως για παράδειγμα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , τις Μικρές Αγγελίες.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Το site goTHESS.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το site goTHESS.gr δύναται να διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το goTHESS.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες / χρήστες του site goTHESS.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site goTHESS.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, το site goTHESS.gr διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Σύμβαση χρήσης
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site goTHESS.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site goTHESS.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του site goTHESS.gr. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site goTHESS.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site goTHESS.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site goTHESS.gr , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του site goTHESS.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για μή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site goTHESS.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τους παραπάνω λόγους το site goTHESS.gr δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site goTHESS.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο site goTHESS.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης / χρήστης – μέλος των σελίδων του site goTHESS.gr, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα.

Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης / χρήστης – μέλος.

Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση,

α) να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη- μέλους.

γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Ενδεικτική παράθεση απαγορευμένων χρήσεων των υπηρεσιών του site goTHESS.gr

Οι χρήστες / μέλη του site goTHESS.gr, τηρώντας τη κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, οφείλουν να απέχουν από:

1) την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου.

2) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.

3) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, με πορνογραφικό υλικό γενικά, ή παιδική πορνογραφία ειδικά, ή περιεχομένου που προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.

4) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

Κάθε χρήστης – μέλος των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, ευθύς ως αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει, να ειδοποιεί τον δικτυακό μας τόπο, ο οποίος πλέον υποχρεούται, να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη – μέλους. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών – χρηστών των σελίδων, και ο πολύ μεγάλος όγκος των θεμάτων που αναρτώνται και δημοσιεύονται, καθιστά αναγκαία τη συμβολή όλων μας, στον εντοπισμό κάθε μη νόμιμης χρήσης, και στον αποκλεισμό τέτοιων φαινομένων.

Ο επισκέπτης – χρήστης – μέλος των σελίδων του site goTHESS.gr, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό , εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήσης – μέλος του δικτυακού μας τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα μας, να διακόπτουμε την χρήση, των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (password) αν ο χρήστης – μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγραφόμενους όρους.

Περιορισμός ευθύνης του site goTHESS.gr
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το site goTHESS.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site goTHESS.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Τα περιεχόμενα του site goTHESS.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το site goTHESS.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το site goTHESS.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης το site goTHESS.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "υιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το site goTHESS.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το site goTHESS.gr

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία
Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του site goTHESS.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site goTHESS.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Το site goTHESS.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ψηφοφορίες
Το site goTHESS.gr παρέχει στους επισκέπτες/ χρήστες του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων με προεπιλεγμένες απαντήσεις. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το site goTHESS.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη τάση των επισκεπτών του site goTHESS.gr σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το site goTHESS.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Οι ανοιχτές αυτές ψηφοφορίες ΔΕΝ αποτελούν ούτε πρέπει να λογίζονται ως επιστημονικό εργαλείο (Δημοσκόπηση), παρα μόνο ώς καταγραφή μιας τάσης των επισκεπτών σε συγκεκριμένα θέματα. Το site goTHESS.gr μπορεί να καθορίσει και ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Σχόλια - Αναρτήσεις χρηστών

Η υπηρεσία σχολιασμού των άρθρων δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους χρήστες να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους στο συγκεκριμένο άρθρο. Για τα σχόλια αυτά αν και δημοσιεύονται αυτόματα, το site goTHESS.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει και να διαγράφει σχόλια χρηστών κατά την κρίση του και χωρίς περεταίρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης του site goTHESS.gr και επιπλέον:

- Έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα

- Περιλαμβάνουν link ή κώδικες html

- Δημιουργούν αντιπαραθέσεις με άλλους χρήστες

- Περιέχουν υβριστικό, ρατσιστικό ή ανήθικο χαρακτήρα

και γενικά κατά την κρίση των διαχειριστών του site goTHESS.gr αναρτήθηκαν για οποιοδήποτε άλλο λόγο και σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο δημιουργήθηκε η υπηρεσία αυτή.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site goTHESS.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site goTHESS.gr και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou site goTHESS.gr με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou site goTHESS.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "goTHESS.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του site goTHESS.gr.

Μικρές Αγγελίες

Οι Μικρές Αγγελίες του site goTHESS.gr έχουν ως στόχο να φέρουν σε επαφή άτομα που ενδιαφέρονται να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες έναντι τιμήματος ή όχι. Το goTHESS.gr παρέχει τον τεχνολογικό μηχανισμό (software) ώστε να μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοια επαφή αλλά ΔΕΝ συμμετέχει σε καμία περαιτέρω δραστηριότητα - συμφωνία - διαφωνία - αγοραπωλησία - ή οποιουδήποτε είδους συναλλαγή. Το goTHESS.gr ΔΕΝ γνωρίζει και ΔΕΝ συμμετέχει σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες των εμπλεκομένων μερών όπως συμφωνία - διαφωνία - αγοραπωλησία - ή οποιουδήποτε είδους συναλλαγή. Οι πληροφορίες που παρέχονται στους ενδιαφερόμενους χρήστες μέσω των Μικρών Αγγελιών του goTHESS.gr αξιοποιούνται από τους χρήστες του με δική τους ευθύνη και για τον ανωτέρω σκοπό της επικοινωνίας. Το goTHESS.gr ΔΕΝ μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από χρήστες σε άλλους χρήστες είτε ακούσια είτε εκούσια (π.χ. απάτη).

ΟΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ. ΤΟ SITE goTHESS.gr ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΘ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ Η΄ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Η΄/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΟ SITE goTHESS.gr ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΚΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ.

Με την παρούσα παραχωρείτε πλήρες δικαίωμα στους διαχειριστές του site goTHESS να μπορούν να ελέγχουν τις Αγγελίες που καταχωρείτε με σκοπό να διαπιστώνει την ορθότητα των στοιχείων ως προς το περιεχόμενο, την σύνταξη και όποια άλλη τεχνική λεπτομέρεια κρίνεται αναγκαία ώστε η Αγγελία να πληροί τους όρους χρήσης. Εάν η Αγγελία δεν πληροί τους όρους χρήσης όπως αναφέρονται εδώ ή δεν αναφέρονται λόγω του ότι είναι αδύνατο να προβλεφθούν όλες οι πιθανές αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν στην απόριψη μιας Αγγελίας, συμφωνείτε ότι οι διαχειριστές του site goTHESS μπορούν να διαγράψουν την Αγγελία χωρίς καμία προειδοποίηση ή υποχρέωση αιτιολόγισης.

Το site goTHESS παρέχει τον μηχανισμό σύνταξης και διαγραφής των Αγγελιών από τους χρήστες ώστε να είναι δυνατή η διαγραφή των Αγγελιών από τον κάτοχό τους.
Ακόμη, το site goTHESS δεσμεύεται να διαγράφει Αγγελίες κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου χρήστη στην περίπτωση που ο ίδιος ο χρήστης δεν δύναται (π.χ. απώλεια κωδικού πρόσβασης) με την παρακάτω διαδικασία:
- O ενδιαφερόμενος χρήστης θα πρέπει να αποστείλει στο site goTHESS σχετικό αίτημα διαγραφής Αγγελίας χρησιμοποιώντας την email διεύθυνση με την οποία καταχώρησε την Αγγελία. ΔΕΝ δύναται να διαγραφεί καμία καταχώρηση Αγγελίας εάν ο ενδιαφερόμενος χρήστης στείλει το σχετικό αίτημα από άλλη email διεύθυνση καθώς η email διεύθυνση είναι ο μοναδικός τρόπος εξακρίβωσης του συντάκτη - κατόχου της Αγγελίας.
- Το site goTHESS διαγράφει την σχετική Αγγελία σε εύλογο χρόνο και ειδοποιεί τον χρήστη για την ΠΛΗΡΗ διαγραφή όλων των στοιχείων της
Αγγελίας δηλαδή, το κείμενο της Αγγελίας και τα στοιχεία του χρήστη (email διεύθυνση, τηλέφωνο , ονοματεπώνυμο κλπ.)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:

Αγοραπωλησίες ζωντανών οργανισμών (π.χ. ζώα)

Αγοραπωλησίες υπηρεσιών σεξουαλικού περιεχομένου

Αγοραπωλησίες παράνομου λογισμικού

Αγοραπωλησίες όπλων και παρεμφερών αντικειμένων

Και γενικά αγοραπωλησίες που συνιστούν με οποιοδήποτε τρόπο πράξεις παράνομες ή ανήθικες.

Το site goTHESS διατηρεί το δικαίωμα να μήν δημοσιεύει Αγγελίες που σύμφωνα με την κρίση του εμπίπτουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ή σε άλλες περιπτώσεις που την παρούσα στιγμή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν.
v ΕΓΓΡΑΦΗ

Προς το παρόν δεν υποστηρίζεται η υπηρεσία εγγραφής χρήστη στις Μικρές Αγγελίες. Κάθε καταχώρηση Αγγελίας νοείται ως ξεχωριστή και δεν παρέχεται μηχανισμός μαζικού ελέγχου Αγγελιών.

Το site goTHESS.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε τυχόν αξιώσεων (ανεξάρτητα από το εάν αυτές είναι αστικές, ποινικές, έμμεσες ή παρεπόμενες) εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με την διαπραγμάτευση, σύναψη, εγκυρότητα ή την εκτέλεση μιας συμφωνίας ή συμβάσεως και εν γένει εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των χρηστών.

Καθίσταται σαφές ότι οι χρήστες είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν και να συμφωνήσουν τους ειδικότερους όρους της μεταξύ τους συναλλαγής. Οι χρήστες μπορούν να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι και μόνον θα επιλέξουν ιδία ευθύνη. Το site goTHESS.gr δεν λαμβάνει μέρος και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την διαπραγμάτευση, αλλά ούτε ως προς την εκτέλεση των παραπάνω όρων.

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι το site goTHESS.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία που προκαλείται σε άτομα, αντικείμενα, περιουσιακά και άλλα στοιχεία, ή για άλλες άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που ο xρήστης ή τρίτος υφίσταται εξαιτίας ή με αφορμή την σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεως αγοραπωλησίας.

Καθώς το site goTHESS.gr δεν συμμετέχει και δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας ή της σύμβασης την οποία συνάπτουν οι χρήστες μεταξύ τους, δεν εμπλέκεται ούτε με τη διαμόρφωση των οικονομικών όρων που θα διέπουν αυτή την συμφωνία ή σύμβαση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με το ύψος του τιμήματος της αγοραπωλησίας, τον χρόνο, τρόπο και τόπο εξόφλησής του, αλλά ούτε με την τήρηση και εκτέλεση των όρων αυτών.

Αποζημίωση

Ο κάθε χρήστης αναγνωρίζει πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα το site goTHESS.gr για οποιαδήποτε έξοδα, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών εξόδων) επιβαρυνθεί το site goTHESS.gr εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του χρήστη. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη το site goTHESS.gr ή τρίτος που στρέφεται εναντίον του site goTHESS.gr εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες που παρέχει ή δημοσιεύει ο χρήστης διά της ανάρτησης Αγγελιών ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Απαγορεύονται οι Αγγελίες που αναρτώνται καθαρά για διαφημιστικούς σκοπούς. Ο Χρήστης πρέπει να έχει πραγματική πρόθεση και δυνατότητα πώλησης του Αντικειμένου ή Υπηρεσίας του και να σέβεται την λειτουργία και τον σκοπό της Ιστοσελίδας. Όταν πωλήσει το Αντικείμενο ή την Υπηρεσία μιας Αγγελίας, οφείλει να αφαιρέσει την σχετική Αγγελία από το site goTHESS.gr μέσω του κωδικού του.

Ορθότητα πληροφοριών
Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στο site goTHESS.gr, περιλαμβανομένου του κειμένου, των φωτογραφιών, των εικόνων και των γραφικών που μεταφορτώνει στην ιστοσελίδα και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα οποιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών χρηστών του παρόντος Ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις. Αντιθέτως, ο χρήστης εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες είναι - και θα φροντίσει να τηρούνται - πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

Το site goTHESS.gr δεν εγγυάται την αλήθεια, ακρίβεια ή αρτιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας η οποία οφείλεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε ανακριβείς, ψευδείς, δόλιες, ανυπόστατες ή λανθασμένες πληροφορίες.
Ο χρήστης αναγνωρίζει πως το site goTHESS.gr έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των πληροφοριών που δημοσιεύει ο χρήστης, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.
Ο χρήστης αναγνωρίζει πως δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας άλλων χρηστών, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την αγοραπωλησία αντικειμένων για τα οποία αναρτάται Αγγελία στο site goTHESS.gr. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων, εμπορικού ή μη περιεχομένου, και ότι δεν θα τα αποκαλύπτει ή κοινοποιεί σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του site goTHESS.gr σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς.© 2001-2023 goTHESS.gr
Το goTHESS.gr είναι Οδηγός Πόλης Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα καλύπτει και τα σημαντικότερα ειδησεογραφικά θέματα της ελληνικής επικαιρότητας
facebook twiter
DigitalOcean Referral Badge